Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 11 kwietnia 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2018 i udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2018.

About the Author: Dział Szkoleń GAWOS