Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 28.05.2018 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.
Udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2017.

About the Author: Dział Szkoleń GAWOS