Szkolenia prawne

W roku 2019 realizujemy również szkolenia prawne z zakresu odpowiedzialności zawodowej i karnej , w tym wybrane zagadnienia z prawa karnego  materialnego i procesowego dla dozoru i kierownictwa kopalni oraz dla instytucji górniczych, w tym dla pracowników inspekcjonujących z urzędów górniczych oraz zarządów spółek górniczych. Wykładowcami są biegły sądowy z zakresu górnictwa oraz prawnicy-karniści, tj. Sędzia SA i Prokurator PK.

About the Author: Dział Szkoleń GAWOS