Podziękowanie

W związku ze złożoną przeze mnie rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu GAWOS, składam podziękowania wszystkim współpracującym z Centrum Edukacji GAWOS. Szczególne podziękowania składam pracownikom kopalń, w tym dyrekcji, służbom technicznym i BHP oraz pracownikom Działu Szkoleń. Obecnie, szkolenia organizował będzie Dyrektor d/s szkoleń Andrzej Skórka, wieloletni wykładowca szkoleń specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Osobiście będę realizował, jako wykładowca, szkolenia prawne dotyczące odpowiedzialności zawodowej i karnej. Jeszcze raz dziękuję za 10 lat współpracy i pozdrawiam.

Jerzy Śpiechowicz

About the Author: Dział Szkoleń GAWOS