• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Konferencja dla Służb Łączności

W dniach 9-10 października odbędzie się konferencja dla służb łączności kopalń z Kompanii Węglowej. W ramach tej konferencji omawiane będą: • Zasady stosowania maszyn i urządzeń z uwzględnieniem zmian Dyrektywy ATEX • Stan bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń energomechanicznych • Urządzenia łączności, bezpieczeństwa i alarmowania w ruchu zakładu górniczego w świetle obowiązujących przepisów • Proces […]

Read More

Karta zgłoszenia na konferencję

IV Konferencja Służb Łączności odbędzie się w dniach 04-05.09.2014 r. w DW „GLOBUS” Ustroń – Jaszowiec. W programie omawiane będą przez przedstawicieli Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego i Specjalistycznego Urzędu Górniczego nowe Rozporządzenia wchodzące w życie 1 stycznia 2015 r.

Read More

Szkolenie Odpowiedzialność Karna Kierowników Działu w Zakładach Górniczych

SZKOLENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA KIEROWNIKÓW DZIAŁU W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO 12 – 13.06.2014 r. Szkolenie prowadzi biegły sądowy z zakresu górnictwa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   Program Szkolenia:   Obowiązki Kierownika Działu Robót w Ruchu Zakładu Górniczego w świetle przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego.- Departament Prawny WUG Zasady stosowania maszyn i urządzeń w zakładach górniczych. – Departament Energomechaniczny […]

Read More

Konferencja z zakresu odpowiedzialności karnej

W dniach 20-21.03.2014r. odbyła się konferencja z zakresu odpowiedzialności karnej osób kierujących działami energomechanicznymi w kopalni. Obecnych było 26 osób.Wykłady prowadzili pracownicy Departamentu Prawnego i Energomechanicznego WUG oraz prokurator apelacyjny i sędzia apelacyjny wydziału karnego.Obecnie planowana jest konferencja z zakresu odpowiedzialności karnej dla działów górniczych kopalni w dniach 12-13.06.2014r.

Read More