Centrum Edukacji GAWOS skupia specjalistów z wielu dziedzin nauki, techniki i praktyki. Oferujemy profesjonalne szkolenia z doświadczoną kadrą, w miłej atmosferze pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji lub poszerzenie już posiadanych.

Szkolenie dla dyrektorów

Informujemy, że w dniach 25-26.09.2018 r. oraz 2-3.10.2018 r. Centrum Edukacji „GAWOS” Sp. z o.o. organizuje szkolenie dla osób kierujących kopalniami w temacie „Prawne i administracyjne aspekty realizacji robót górniczych, w tym: odpowiedzialność przedsiębiorcy i kierowników ruchu zakładu górniczego w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz kodeksu cywilnego i karnego”.   Szczegóły szkolenia pod […]

Read More

Nowe szkolenia

Konsorcjum Szkoleniowe EMAG+GAWOS realizuje szkolenia specjalistyczne z zakresu systemów bezpieczeństwa w górnictwie i zaprasza do szkolenia z zakresu: 1. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w miejscach pracy – zasady i wyznaczanie stref, miejsca zagrożone, opracowanie dokumentu ryzyka przeciwwybuchowego, dobór maszyn, urządzeń i instalacji. 2. Szkolenia personelu i producentów użytkujących maszyny, urządzenia, systemy ochronne i instalacje w […]

Read More

Zgromadzenie Walne

W dniu 28.05.2018 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników i zatwierdziło Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdanie z działalności spółki za rok 2017 oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2017.

Read More

VII Konferencja

W dniach 26-27.10.2017 r. odbyła się VII Konferencja techniczno-naukowa dla służb łączności i geofizyki ZG. Głównym tematem było bezpieczeństwo  w systemach i sieciach teleinformatycznych w świetle cyberzagrożeń. Uczestnikami byli pracownicy służb łączności kopalń węgla, miedzi i soli w ilości 63 osób.  

Read More

VII KONFERENCJA ŁĄCZNOŚCI I GEOFIZYKI

Informujemy, że VII Konferencja Służb Łączności i Geofizyki ZG odbędzie się w dniach 26-27.10.2017 r. w DW GLOBUS w Ustroniu-Jaszowcu, ul. Turystyczna 6. Tematem głównym jest bezpieczeństwo w systemach i sieciach teleinformatycznych w świetle cyberzagrożeń. Wykładowcami będą pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz specjaliści z firm zajmujących się tematem zagrożeń w sieciach […]

Read More