Odbyte Konferencje

W dniach 25-26 września 2018 i 2-3 października 2018 odbyła się Konferencja dla Kierowników Ruchu Zakładu Górniczego z zakresu ich odpowiedzialności zawodowej i karnej w związku z kierowaniem zakładem górniczym. W obydwu spotkaniach uczestniczyło 67 osób. Wykładowcami byli prawnicy, prokurator i sędzia oraz radca prawny.
Omówiono zagadnienia karno-prawne dotyczące udziału kierownictwa podziemnego zakładu górniczego w toku postępowania przygotowawczego i procesowego w sprawie o wypadek przy pracy oraz zapisy uwzględniające RODO i tajemnice przedsiębiorstwa.
W trakcie dyskusji uznano, że takie szkolenia powinny odbyć pozostałe osoby dozoru i kierownictwa kopalń.
W planach na rok 2019 Konsorcjum Szkoleniowe EMAG+GAWOS planuje organizację takich szkoleń w siedzibie konsorcjum.

W dniach 25-26 października 2018 odbyła się kolejna VIII Konferencja Służb Łączności i Geofizyki dla pracowników kopalń węglowych. Omówiono zagadnienia prawne oraz zaprezentowano nowe rozwiązania techniczne w zakresie gazometrii, łączności i geofizyki. Uczestnikami byli pracownicy kopalń w ilości 51 osób oraz wykładowcy – pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego, Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz kierownictwo firmy z grupy CNP EMAG.

About the Author: Dział Szkoleń GAWOS