O nas

Centrum Edukacji „GAWOS” Sp. z o.o. powstało w 2010 roku i podjęło trudną próbę zaoferowania sektorowi górniczemu kompleksowych szkoleń z wielu różnych dziedzin przemysłu wydobywczego od kwestii bezpieczeństwa i obsługi produktów informatycznych aż po szeroki temat odpowiedzialności karnej.Od chwili powstania zyskaliśmy szeroką i solidną gamę klientów korzystających regularnie z naszych usług. Nasi specjaliści przeszkolili setki osób związanych z przemysłem górniczym.

Regularnie organizujemy kursy i szkolenia obejmujące problematykę górniczą i około-górniczą. Zorganizowaliśmy szereg konferencji, na których ich uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę jak i na forum przedyskutować wiele problemów związanych z głównymi tematami organizowanych spotkań.

Codziennie staramy się doskonalić naszą ofertę i jakość oferowanych usług.

Urodzony w 1950 roku, posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz podyplomowe ekonomiczne Akademia Ekonomiczna – organizacja i zarządzanie, Politechnika Śląska – zarządzanie kadrami, przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe oraz studium pedagogiczne dla kierujących ośrodkami szkoleniowymi. Po ukończeniu Akademii Górniczo Hutniczej do roku 2000 pracował w kierownictwie kopalni WUJEK i WESOŁA. Następnie jako dyrektor ds marketingu w Zakładach Elektroniki Górniczej w Tychach. Od roku 2006 w firmie SEVITEL w Katowicach jako pełnomocnik Zarządu ds marketingu i jednocześnie od roku 2010 jest Prezesem Zarządu Centrum Edukacji GAWOS. Ponadto od roku 1998 jest biegłym sądowym z zakresu górnictwa. First Aid at Work Instructor.
Jerzy Śpiechowicz Prezes Zarządu Centrum Edukacji GAWOS

Jerzy Śpiechowicz
Prezes Zarządu Centrum Edukacji GAWOS


//