Nowe szkolenia

Konsorcjum Szkoleniowe EMAG+GAWOS realizuje szkolenia specjalistyczne z zakresu systemów bezpieczeństwa w górnictwie i zaprasza do szkolenia z zakresu:

1. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w miejscach pracy – zasady i wyznaczanie stref, miejsca zagrożone, opracowanie dokumentu ryzyka przeciwwybuchowego, dobór maszyn, urządzeń i instalacji.

2. Szkolenia personelu i producentów użytkujących maszyny, urządzenia, systemy ochronne i instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

3. Nowoczesne systemy ostrzegania, wyłączania, alarmowania, łączności oraz automatyzacja procesów wraz z ich monitoringiem.

4. Wymagania i organizacja gospodarki remontowej – bazy danych i analiza dokumentacji.

Szkolenia połączone są z ćwiczeniami i prezentacją urządzeń i systemów bezpieczeństwa. Są prowadzone przez Konsultanta-eksperta Komisji Europejskiej i realizowane w siedzibie Konsorcjum (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, ul. Leopolda 31).

Wszelkie pytania proszę kierować na adres szkolenia@gawos.pl.

Zapraszamy do współpracy.

About the Author: Dział Szkoleń GAWOS