IX KONFERENCJA-SZKOLENIE SŁUŻB ŁĄCZNOŚCI I GEOFIZYKI

W dniach 24-25 października odbyła się IX konferencja-szkolenie służb łączności i geofizyki.
Było 75 uczestników z kopalń węglowych, miedzi i soli. Wygłoszono 21 referatów przez pracowników WUG, SUG, Politechniki Śląskiej oraz firm z grupy CNP EMAG (CTT Emag, Emag-Serwis, Telvis, Comfortel), Sevitel, Tekniska Polska i 2rhp.

 

Program IX Konferencji – Szkolenia Służb Łączności i Geofizyki

Sesja prawna – Prowadzący Dyrektor Departamentu Energomechanicznego WUG
Józef Koczwara

Kształtowanie się zagrożenia metanowego i wyrzutowego w polskim górnictwie.

Dyrektor Józef Koczwara.

Odpowiedzialność zawodowa osób kierujących pracami w kopalni wg PGG.

Dyrektor Generalny WUG Krystyna Samek-Skwara

Świadek w postępowaniu karnym – prawa i obowiązki.

Sędzia SA (st. sp.) Jolanta Śpiechowicz

Pismo piktograficzne bezpieczeństwa i współczesnej elektryki.

Prof. Antoni Wojaczek – Politechnika Śląska

Bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych – spostrzeżenia, uwagi, wnioski.

Główny Specjalista. Dep. EM WUG Dariusz Wójcik.

Systemy telekomunikacyjne w podziemnych zakładach górniczych.

Nadinspektor SUG Andrzej Skórka.

PORTAS – System lokalizacji i ewidencji pracowników pod ziemią.

B. Jakóbiński, G. Galowy – SEVITEL

Sesja techniczna – Prowadzący Prezes CNP EMAG dr inż. Piotr Wojtas

Prezentacja firmy CNP EMAG.

Prezes CNP EMAG dr inż. Piotr Wojtas

Cyberbezpieczeństwo w systemach bezpieczeństwa kopalni.

Dyrektor ITI EMAG prof. Artur Kozłowski

Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych.

Ł. Kalus, G. Galowy, B. Jakóbiński – SEVITEL

SWAR II – system wspomagania akcji ratowniczej.

M. Bereza, G. Galowy, B. Jakóbiński – SEVITEL

Proxima –wspomaganie operatora w zakresie antykolizji.
G. Galowy, B. Jakóbiński, D. Potoczek – SEVITEL

Architektura sieci przemysłowych – czyli jak budować i modernizować sieciową infrastrukturę.
Menadżer Projektów Cyberbezpieczeństwa i Automatyki Marcin Skórka – TEKNISKA POLSKA

RESYS – nowa jakość w kierowaniu akcją ratowniczą.

J. Płachetka, Ł. Ochman – 2rhp.

Studium przypadku na przykładzie wdrożenia autorskiego oprogramowania ARNIS do paszportyzacji sieci telekomunikacyjnych w zakładzie górniczym.
M. Wykręt – COMFORTEL

Nowe trendy w gazometrii – gazometria ścianowa.

dr inż. Artur Dylong – Dyr. Tech. CTT EMAG

Systemy gazometryczne na świecie – przegląd rozwiązań.

dr inż. Artur Dylong – Dyr. Tech. CTT EMAG

Nowe możliwości funkcjonalne, unowocześnienie, integracja sprzętu oraz oprogramowania dotychczas stosowanych systemów do oceny zagrożenia tąpaniami produkowanych przez Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. i oferowanych w kraju oraz za granicą.

dr hab. inż. Zbigniew Isakow, Anna Kubańska, Przemysław Sierodzki – CTT EMAG

Oferta firmy EMAG-SERWIS w zakresie urządzeń do monitorowania parametrów atmosfery górniczej.

dyr. ds. Produkcji Łukasz Kowalski

Nowy optyczny pyłomierz do monitorowania stężenia w strefie wysokiego zapylenia typu „EMIDUST”.

dr inż. Marcin Małachowski – EMAG SERWIS

Prezentacja systemów telekomunikacyjnych produkcji firmy TELVIS eksploatowanych w ZG pod
kątem spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z 23.11.2016 r.
Dyr. Tech. Adam Kowalski – TELVIS

About the Author: Dział Szkoleń GAWOS