Informacja o rozpoczęciu szkoleń w stanie zagrożenia epidemii

Informuję, że wychodząc naprzeciw potrzebom, w miesiącu  czerwcu planujemy uruchomić cykl szkoleń specjalistycznych i podnoszących kwalifikacje oraz spełniające wymogi dokumentacji DTR zgodnie
z zatwierdzonym programem. Pełna oferta jest na stronie www.gawos.pl.

W związku z istniejącym stanem epidemicznym, szkolenia, tj. wykłady
i ćwiczenia praktyczne realizowane będą z uwzględnieniem procedur wynikających z reżimu epidemicznego oraz Instrukcji zatwierdzonej przez Dyrektora EMAG-u w związku z istniejącym stanem epidemii. Instrukcja w/w jest na naszej stronie. Centrum Edukacji GAWOS jest członkiem Konsorcjum Szkoleniowego EMAG + GAWOS, ma siedzibę w budynku EMAG-u 
i korzysta z sal szkoleniowych EMAG-u.

Przedmiotowe szkolenia niewymagające specjalistycznego sprzętu możemy realizować na terenie ZG wykorzystując nasz sprzęt mobilny i kopalniany, na warunkach ustalonych przez Zleceniodawcę.

Szkolenia techniczne w ofercie nie mogą być realizowane online z uwagi na wymagane ćwiczenia praktyczne ujęte w zatwierdzonych programach w drodze  decyzji przez Dyrektora OUG.

Z uwagi na istniejącą obecnie przerwę w szkoleniach – nie planujemy okresu wakacyjnego i zlecenia będą realizowane w tym okresie.

Informacja-oferta jest odpowiedzią na zgłaszane telefonicznie potrzeby
w zakresie szkoleń realizowanych przez GAWOS.

Zapraszamy do współpracy.

About the Author: Dział Szkoleń GAWOS