Informacja dotycząca oferty

GAWOS uzyskał kolejne upoważnienia producentów do przeprowadzania szkoleń i ćwiczeń praktycznych z zakresu prezentowanej oferty.

Ośrodek GAWOS posiada programy szkoleń zatwierdzone w drodze decyzji przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach na kursy proponowane w ofercie, zgodnie z PGiG art. 112.

About the Author: Dział Szkoleń GAWOS