Author Archives: Dział Szkoleń GAWOS

Seminarium z zakresu zamówień publicznych

Centrum Edukacji „GAWOS” planuje organizację seminarium z zakresu zamówień publicznych, w tym szczególnie postępowanie odwoławcze oraz z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa i odpowiedzialności karnej. Wykładowcami będą prawnicy zajmujący się powyższą tematyką i uczestniczący w postępowaniu w Krajowej Izbie Odwoławczej oraz w postępowaniu procesowym w Sądzie Powszechnym. Szkolenie trwać będzie 1 dzień i odbędzie się w Sali […]

Read More

Aktualne szkolenia

Informujemy, że jeszcze przed wakacjami planujemy zorganizować kursy: – „Dyspozytor metanometrii w zakładach górniczych eksploatujących w II, III, IV kat. zagrożenia metanowego.” w dniach 29.05-09.06. – ” Obsługa systemów monitorowania parametrów środowiska w kopalni SMP – NT/A (SMP-NT/S). Obsługa części powierzchniowej.” w dniach 19.06-23.06. – „Zabezpieczenie gazometryczne kopalń – dla osób kontrolujących.” w dniach 19.05-23.05. […]

Read More

Zmiana terminu

Informujemy, że kurs „Dyspozytor metanometrii w zakładach górniczych eksploatujących w II, III, IV kat. Zagrożenia metanowego”, który miał odbyć się w dniach 03.04-14.04, zostaje przesunięty na termin 10-21.04.2017 r. Rozpoczęcie kursu o godzinie 13:00.

Read More

Nowe szkolenia

Ośrodek Gawos planuje realizację szkolenia dla osób dozoru, wynikające z §17 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. z późniejszymi zmianami. Planujemy także kurs dla rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa. Obecnie programy są w trakcie zatwierdzania przez organ nadzoru górniczego.

Read More

VI KONFERENCJA SŁUŻB ŁĄCZNOŚCI I GEOFIZYKI

W dniach 27-28.11.2016 r. odbyła się VI Konferencja Służb Łączności i Geofizyki kopalń. Głównym tematem były prawne i techniczne możliwości integracji systemów bezpieczeństwa w kopalniach zespolonych – łączonych w jedną strukturę. Wykładowcami byli pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego, Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz przedstawiciele firm APS Energia, ITI EMAG, SEVITEL, SYBET, TELVIS i ROOTTEL. W konferencji brało […]

Read More