Author Archives: Dział Szkoleń GAWOS

Informacja o rozpoczęciu szkoleń w stanie zagrożenia epidemii

Informuję, że wychodząc naprzeciw potrzebom, w miesiącu  czerwcu planujemy uruchomić cykl szkoleń specjalistycznych i podnoszących kwalifikacje oraz spełniające wymogi dokumentacji DTR zgodnie z zatwierdzonym programem. Pełna oferta jest na stronie www.gawos.pl. W związku z istniejącym stanem epidemicznym, szkolenia, tj. wykłady i ćwiczenia praktyczne realizowane będą z uwzględnieniem procedur wynikających z reżimu epidemicznego oraz Instrukcji zatwierdzonej […]

Read More

Informacja dotycząca oferty

GAWOS uzyskał kolejne upoważnienia producentów do przeprowadzania szkoleń i ćwiczeń praktycznych z zakresu prezentowanej oferty. Ośrodek GAWOS posiada programy szkoleń zatwierdzone w drodze decyzji przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach na kursy proponowane w ofercie, zgodnie z PGiG art. 112.

Read More

IX KONFERENCJA-SZKOLENIE SŁUŻB ŁĄCZNOŚCI I GEOFIZYKI

W dniach 24-25 października odbyła się IX konferencja-szkolenie służb łączności i geofizyki. Było 75 uczestników z kopalń węglowych, miedzi i soli. Wygłoszono 21 referatów przez pracowników WUG, SUG, Politechniki Śląskiej oraz firm z grupy CNP EMAG (CTT Emag, Emag-Serwis, Telvis, Comfortel), Sevitel, Tekniska Polska i 2rhp.   Program IX Konferencji – Szkolenia Służb Łączności i […]

Read More

Szkolenia prawne

W roku 2019 realizujemy również szkolenia prawne z zakresu odpowiedzialności zawodowej i karnej , w tym wybrane zagadnienia z prawa karnego  materialnego i procesowego dla dozoru i kierownictwa kopalni oraz dla instytucji górniczych, w tym dla pracowników inspekcjonujących z urzędów górniczych oraz zarządów spółek górniczych. Wykładowcami są biegły sądowy z zakresu górnictwa oraz prawnicy-karniści, tj. […]

Read More

Odbyte Konferencje

W dniach 25-26 września 2018 i 2-3 października 2018 odbyła się Konferencja dla Kierowników Ruchu Zakładu Górniczego z zakresu ich odpowiedzialności zawodowej i karnej w związku z kierowaniem zakładem górniczym. W obydwu spotkaniach uczestniczyło 67 osób. Wykładowcami byli prawnicy, prokurator i sędzia oraz radca prawny. Omówiono zagadnienia karno-prawne dotyczące udziału kierownictwa podziemnego zakładu górniczego w […]

Read More