Author Archives: Dział Szkoleń GAWOS

Szkolenia prawne

W roku 2019 realizujemy również szkolenia prawne z zakresu odpowiedzialności zawodowej i karnej , w tym wybrane zagadnienia z prawa karnego  materialnego i procesowego dla dozoru i kierownictwa kopalni oraz dla instytucji górniczych, w tym dla pracowników inspekcjonujących z urzędów górniczych oraz zarządów spółek górniczych. Wykładowcami są biegły sądowy z zakresu górnictwa oraz prawnicy-karniści, tj. […]

Czytaj więcej

Odbyte Konferencje

W dniach 25-26 września 2018 i 2-3 października 2018 odbyła się Konferencja dla Kierowników Ruchu Zakładu Górniczego z zakresu ich odpowiedzialności zawodowej i karnej w związku z kierowaniem zakładem górniczym. W obydwu spotkaniach uczestniczyło 67 osób. Wykładowcami byli prawnicy, prokurator i sędzia oraz radca prawny. Omówiono zagadnienia karno-prawne dotyczące udziału kierownictwa podziemnego zakładu górniczego w […]

Czytaj więcej

Szkolenie dla dyrektorów

Informujemy, że w dniach 25-26.09.2018 r. oraz 2-3.10.2018 r. Centrum Edukacji „GAWOS” Sp. z o.o. organizuje szkolenie dla osób kierujących kopalniami w temacie „Prawne i administracyjne aspekty realizacji robót górniczych, w tym: odpowiedzialność przedsiębiorcy i kierowników ruchu zakładu górniczego w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz kodeksu cywilnego i karnego”.   Szczegóły szkolenia pod […]

Czytaj więcej

Nowe szkolenia

Konsorcjum Szkoleniowe EMAG+GAWOS realizuje szkolenia specjalistyczne z zakresu systemów bezpieczeństwa w górnictwie i zaprasza do szkolenia z zakresu: 1. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem w miejscach pracy – zasady i wyznaczanie stref, miejsca zagrożone, opracowanie dokumentu ryzyka przeciwwybuchowego, dobór maszyn, urządzeń i instalacji. 2. Szkolenia personelu i producentów użytkujących maszyny, urządzenia, systemy ochronne i instalacje w […]

Czytaj więcej