Aktualne szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z listą szkoleń przewidzianych do realizacji w 2020 r. 

Harmonogram szkoleń 2020 r.

 

Nazwa szkolenia Liczba dni
Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące: przewietrzania i zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał, tąpaniami,
kurs dla osób dozoru ruchu specjalności elektrycznej, teletechnicznej i automatyki, dyspozytorów gazometrii, dyspozytorów-obserwatorów tąpań.
2
Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące: przewietrzania i zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał, tąpaniami. 2
Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych 7
Zabezpieczenie gazometryczne kopalń – obsługa i konserwacja urządzeń 10
Zabezpieczenie gazometryczne kopalń – dla osób kontrolujących. 5
 Dyspozytor gazometrii w zakładach górniczych eksploatujących w II, III, IV kat. Zagrożenia metanowego. 7
 Obowiązki dyspozytora w Stacji Geofizyki Górniczej 2
Obsługa, konserwacja i przeglądy urządzeń systemów sejsmologicznych 2
Obsługa systemów monitorowania parametrów środowiska w kopalni. Obsługa części powierzchniowej. 5
Obsługa i konserwacja urządzeń dołowych systemu kontroli parametrów atmosfery. 4
Szkolenie i ćwiczenia praktyczne dla Dyspozytorów kopalń, Kierowników Akcji, Bazy oraz Sztabu Akcji zgodnie z zaleceniem Komisji WUG (wraz z symulacją akcji). 1
Kurs specjalistyczny dla:

  • Dozoru ruchu elektrycznego w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej;
  • Dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV pod ziemią w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
3

3

Kurs dla osób kontrolujących przyrządy i urządzenia służące do pomiarów atmosfery kopalnianej. 2
Obsługa systemów łączności telefonicznej i alarmowo – rozgłoszeniowej. 2
Funkcje systemów monitorowania parametrów bezpieczeństwa oraz systemów łączności alarmowo – rozgłoszeniowej. Podstawy 3
 System dyspozytorski THOR :
– Obsługa aplikacji dyspozytorskich
– Obsługa i utrzymanie systemu
3
4
Odpowiedzialność karna i zawodowa osób kierujących robotami w kopalni. 1

Terminy szkoleń i kursów ustalane indywidualnie według zgłoszeń.

W szczególności prowadzimy szkolenia wymagane przepisami art. 112 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz osób, o których mowa w art. 53 ust. 5, wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego.
Szkolenia te są prowadzone na podstawie programów szkolenia zatwierdzanych, w drodze decyzji, przez właściwe Organy Nadzoru Górniczego.

Ośrodek dysponuje salą do ćwiczeń praktycznych, wyposażoną w sprzęt i systemy pracujące w kopalni, których umiejętność obsługi jest wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. – § 10.1, § 510 w związku z § 749.

Szkolenie możemy realizować na terenie ZG z wykorzystaniem naszego sprzętu mobilnego i sprzętu będącego w dyspozycji kopalni.

Szkolenia realizowane są po otrzymaniu zgłoszeń, skompletowaniu grupy co najmniej 6 osób i otrzymaniu potwierdzenia.

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest realizacja każdego szkolenia w dowolnym możliwym terminie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Termin płatności za szkolenia wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury lub w innym uzgodnionym terminie.

W zależności od ilości zgłoszeń, ceny szkoleń mogą być negocjowane.

Ceny szkoleń zwolnione są z podatku VAT.

karta zgłoszenia na szkolenie

 Bez tytułu

//