Centrum Edukacji GAWOS skupia specjalistów z wielu dziedzin nauki, techniki i praktyki. Oferujemy profesjonalne szkolenia z doświadczoną kadrą, w miłej atmosferze pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji lub poszerzenie już posiadanych.

Zmiana terminu

Informujemy, że kurs „Dyspozytor metanometrii w zakładach górniczych eksploatujących w II, III, IV kat. Zagrożenia metanowego”, który miał odbyć się w dniach 03.04-14.04, zostaje przesunięty na termin 10-21.04.2017 r. Rozpoczęcie kursu o godzinie 13:00.

Read More

Nowe szkolenia

Ośrodek Gawos planuje realizację szkolenia dla osób dozoru, wynikające z §17 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. z późniejszymi zmianami. Planujemy także kurs dla rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa. Obecnie programy są w trakcie zatwierdzania przez organ nadzoru górniczego.

Read More

VI KONFERENCJA SŁUŻB ŁĄCZNOŚCI I GEOFIZYKI

W dniach 27-28.11.2016 r. odbyła się VI Konferencja Służb Łączności i Geofizyki kopalń. Głównym tematem były prawne i techniczne możliwości integracji systemów bezpieczeństwa w kopalniach zespolonych – łączonych w jedną strukturę. Wykładowcami byli pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego, Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz przedstawiciele firm APS Energia, ITI EMAG, SEVITEL, SYBET, TELVIS i ROOTTEL. W konferencji brało […]

Read More

V KONFERENCJA SŁUŻB ŁĄCZNOŚCI

Informujemy, że organizujemy kolejne, już V Szkolenie Służb Łączności dla pracowników – dozoru działu łączności w kopalni. Szkolenie ma na celu zapoznanie z obowiązującymi przepisami i projektami Rozporządzeń wchodzącymi w życie w roku 2016, w kontekście odpowiedzialności osób zarządzających systemami bezpieczeństwa w kopalni. Szkolenie planujemy zrealizować jak co roku w Ośrodku „GLOBUS” w Ustroniu i […]

Read More